Course categories


Available courses

ліквідацію приймає Макарчук Дмитро, доступна самореєстрація

115 ін, 125ін

1st course of navigational dept international students / 1st course of navigational dept international students

2nd course of engineering dept international students

Оглядові лекції надають можливості напам'ятати здобувачам вищої освіти основні теоретичні відомості з дисципліни "Навігаційні інформаційні системи". Більше лекційного матеріала надано у конспекті лекцій відповідного курсу. Для отримання позитивного статусу проходження оглядових лекцій потрібно мати результат більш ніж 60%. Вибір правильних відповідей може бути множинний!

Навігація - основна дисципліна судноводіння, яка вміщує теоретичні обгрунтування і практичні методи планування та виконаня переходу судна найбезпечнішими та вигідними шляхами, використовує для цієї мети сучасні електронавігаційні та радіонавігаційні прилади, навігаційні інструменти, морські навігаційні карти, керівництва і посібники для плавання.

Лоція - описує керівництва і посібники для плавання, дає вказівки про зміст матеріалу і його розташування в них, встановлює порядок вибору необхідної інформації, висвітлює окремі питання щодо створення таких посібників для судноводіїв, а також рекомендує методику вибору шляху судна в конкретному випадку.

121сп-123сп, 141з-142з

125 ін, 137 ін, 146 ін

Лабораторні та практичні заняття.

121спз-124спз

Дисципліна «Підготовка до інспекцій державного портового нагляду» та «Підготовка судна та екіпажу до внутрішніх та зовнішніх аудитів»  призначена для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 271 «Річковий та морський  транспорт» спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами».

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення штурманів, штурманів далекого плавання, а також капітанів далекого плавання з головними вимогами перевірок державного портового нагляду, основними зауваженнями, що можуть бути присутніми на борту кожного судна та методи їх запобігання.

Шановні здобувачі вищої освіти 1 та 2 курсів навчання, на даній сторінці кожен з Вас знайде всі запитання та зможе підготуватися до ректорської контрольної роботи.

121спз-124спз

"Мистецтво управління судном включає ефективне використання сил, якими ми можемо керувати, для подолання дії сил, що не піддаються контролю". Чарльз X. Коттер. "Капітан і його судно"

"Искусство управления судном включает эффек­тивное использование сил, которыми мы можем управлять, для преодоления действия сил, не поддающихся контролю". Чарльз X. Коттер. "Капитан и его судно"

Лекційні заняття для курсантів 2 курсу 4 семестру