DistanceHUB   -   це open-space, метою

розробки якого є

надання технічної та методичної

підтримки викладачам МК ХДМА

щодо організації освітнього

процесу з елементами

дистанційного навчання.