DistanceHUB   -   це open-space, метою розробки якого є надання технічної та методичної підтримки викладачам МК ХДМА щодо організації освітнього процесу з елементами дистанційного навчання.