Дисципліна «Забезпечення навігаційної безпеки плавання» призначена для комплексної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з напряму 271 «Річковий та морський транспорт за спеціалізацією «Судноводіння» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».