«Зварювальне виробництво»,

«Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів» 

Викладач: Куценко Ю.Ю.

     ПРО КУРС
     Спеціальний курс/навчальна дисципліна "Історія та культура України" розроблений(а) у відповідності до освітньо-професійних програм "Судноводіння на морських шляхах", "Експлуатація суднових енергетичних установок", "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден", "Монтаж і проектування суднових машин і механізмів", "Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання", "Суднокорпусобудування","Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів" та робочих навчальних планів підготовки фахового молодшого бакалавра для здобувачів освіти спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт», 13 "Механічна інженерія". 
     Спеціальний курс/навчальна дисципліна "Історія та культура України" передбачає підготовку здобувачів освіти як майбутніх фахівців, здатних орієнтуватися у змінах політичних курсів, соціально-економічних і соціально-культурних зрушеннях. Курс розроблено на основі наукових досягнень вітчизняних та зарубіжних культурологів, філософів, істориків. Пропонується для опанування та засвоєння навчального матеріалу на принципах утвердження високих духовних цінностей загальнолюдської культури, національних ідеалів українського народу.

     СТРУКТУРА КУРСУ

Модуль І  "Історія та культура України від найдавніших часів до середини ХIV ст."

Модуль ІІ  "Історія та культура України у другій половині ХIV - у ХVІІІ ст."

Модуль ІІІ  "Історія та культура України у ХІХ ст."

Модуль IV  "Історія та культура України у першій половині ХХ ст."

Модуль V  "Історія та культура України у другій половині ХХ ст." 

Модуль VІ  "Україна в умовах незалежності"

АВТОРКА КУРСУ

Чагайда Оксана Олександрівна - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист