Курс: Основи суспільних наук

Викладач: Мельникович Таїсія Романівна

Курс для груп СВВ: К 123, К 124, К 125

 Курс "Основи суспільних наук" належить до циклу соціально-гуманітарних дисциплін і покликаний надавати знання з проблем людини, навколишнього світу та відносин в системі "людина - світ", сутності суспільства, його структури, суспільних відносин, сутності та закономірностей функціонування економіки, теорії держави і права та поняття і особливості декількох галузей права.

Метою і завданнями курсу є формування та розвиток ключових соціальних, в тому числі ціннісно-орієнтованих, компетентностей тощо, перелічених в робочих навчальних програмах. 

 Дааний курс  складається з чотирьох блоків: "Основи філософських знань (філософія і релігіознавство)". "Соціологія". "Основи економічної теорії", "Основи правознавства". 

Кожний блок містить необхідний навчально-методичний матеріал  до підготовки до навчальних занять:

- лекційні матеріали з завданнями для самоконтролю отриманих знань;

- плани семінарських занять з проблемно-пошуковими завданнями для обговорення на форумах;

- матеріали для проведення  практичних занять та варіанти   практичних завдань для виконання;

- самостійні роботи з питаннями для самоперевірки знань та індивідуальними завданнями (в деяких темах курсу);

- глосарії;

- відеоматеріали;

- тематичні презентації;

- завдання для виконання практичних завдань;

- питання для обговорення на форумах.

Курс "Основи суспільних наук" вивчається на усіх спеціальностях коледжу переважно в групах другого курсу, за виключенням освітніх програм "Суднокорпусобудування" (45 годин), "Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання"(64 години), "Монтаж і обслуговування верстатів з програмним управлінням та роботехнічних комплексів" (76 годин, третій курс), "Зварювальне виробництво" (43 години, четвертий курс).

Обсяг аудиторних навчальних годин в групах інших освітніх програм складає:

- "Судноводіння на морських шляхах" - 56 годин;

- "Експлуатація суднових енергетичних установок" - 49 годин;

- " Експлуатація електрообладнання та автоматики суден" - 28 годин;

"Монтаж і проектування суднових машин і механізмів" - 58 годин.

Викладач: Суходольська Надія Петрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Курс для груп: К 211- сп СМ, 111- сп- СВВ, 121, 122, 221,222,223,224, 421-СБ (МСЕУ),  431-СБ (СК), 431-СБ (МЕО).