Освітньо-професійні програми «Експлуатація електрообладнання та автоматика суден», «Судноводіння на морських шляхах», «Експлуатація суднових енергетичних установок»

Викладач: Узундай Євгенія Володимирівна

Навчальний предмет  "Громадянська освіта " вивчається здобувачами освіти на першого  курсі та складається з  7 тем (35 уроків) :
2."Права  і свободи людини"- 8 годин;
3. "Людина в соціокультурному прпосторі"- 8 годин;
4. "Демократичне суспільство та його цінності"- 10 годин ;
6. "Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту"- 16 годин;
7."Україна, Європа, світ"- 8 годин.

Тривалість курсу: 70 академічних годин.

Автор курсу

Викладач І кваліфікаційної категорії  Ботвинюк А.В.