«Експлуатація електрообладнання та автоматики суден»

Викладач: Куценко Ю.Ю.

Мета курсу:

формування та розвиток наступних компетентностей:

загальних:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 3. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 5. Здатність бути критичним і самокритичним.
 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 7. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей).

фахових:

 1. Здатність працювати в команді.
 2. Володіння навичками міжособистісної взаємодії.
 3. Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність.
 4. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 5. Уміння визначати і наполегливо ставитись до поставлених завдань і взятих обов’язків.
 6. Здатність цінувати та зберігати навколишнє середовище.
 7. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

Курс призначений для курсантів першого та другого курсів спеціальностей:

«Судноводіння на морських шляхах»

«Експлуатація суднових енергетичних установок»

«Експлуатація електрообладнання та автоматики суден»

«Монтаж і проектування суднових машин і механізмів»

«Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання»

«Суднокорпусобудування»

«Прикладна механіка»

«Зварювальне виробництво»

«Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»

Вивчення курсу відбувається протягом І та ІІ курсів (1-3 семестр) в обсязі 210 аудиторних годин

Освітньо-професійні програми «Експлуатація електрообладнання та автоматика суден», «Судноводіння на морських шляхах», «Експлуатація суднових енергетичних установок»

Викладач: Узундай Євгенія Володимирівна

Історія: Україна і світ

Викладач: Мельникович Т.Р.

Освітньо-професійна програма «Судноводіння на морських шляхах».

Викладач:Єфремова Г.Ю.

Освітньо-професійні програми: «Судноводіння на морських шляхах», «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Експлуатація електрообладнання та автоматика суден», «Монтаж і проектування суднових машин і механізмів», «Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання», «Суднокорпусобудування», «Зварювальне виробництво», «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»

Викладач: Шило Тетяна Олександрівна