1. Суднові електроенергетичні системи

2. Охорона праці в галузі

1. Суднові автоматизовані електроприводи

2. Основи електроніки і МКТ 

1. Теоретичні основи електротехніки

2. Основи метрології та електричні виміри

1. Основи охорони праці

2. Українська мова

3. Англійська мова

1. Англійська мова 

2. Теоретичні основи електротехніки 

Екзамени ІІ курс: 

1. Основи суднової електроніки
2. Суднові електричні машини
3. Основи охорони праці

Перелік екзаменів::

1. Охорона праці в галузі (Викладач: Корж А. К.) 

2. Суднові автоматизовані електроприводи (Викладач: Токарєв Л. І.) 

3. Суднові автоматизовані електроенергетичні системи (Викладач: Растьогіна Г. І.) 

4. Основи технічної експлуатації електрообладнання та автоматизації суден (Викладач: Корж А. К.)