1. Технічна механіка

2. Основи охорони праці

1. Українська мова 

2. Основи охорони праці

1. Основи інформаційних технологій та програмування

2. Загальна будова суден

1. Англійська мова

2. Основи технічної механіки та теплопередачі

Екзамени ІІ курс:

1. Технічна механіка
2. Електротехніка та основи електроніки

Перелік екзаменів: 
1. Суднові дизельні установки (викладачі: Гроза Е. О., Воробйов П. О.)
2. Суднові допоміжні механізми, устрої та системи (викладачі: Степовик О. В., Коршиков Ю. С.)
3. Електрообладнання суден (викладачі: Попенко Т. В., Здрок О. В.)
4. Охорона праці в галузі (викладачі: Смик М. Є., Кулініч А. Г.)