До теоретичного курсу належать лекції та тестові завдання.