Завідувач кафедри      -   кандидат економічних наук Ірина БЕЗУГЛОВА