Метою дисципліни «Маркетинг та менеджмент підприємств морегосподарського комплексу» є розвиток основ управлінського мислення, знань, оволодіння новими підходами до вирішення проблем, що виникають на судні в умовах невизначеності, формування у здобувачів вищої освіти комплексу теоретичних знань та практичних умінь щодо  управління мультинаціональним екіпажем, а також методів ефективного ухвалення управлінських рішень

Групи:

151м-153 м, 151мз - 153 мз