Дисципліна «Підготовка до інспекцій державного портового нагляду» та «Підготовка судна та екіпажу до внутрішніх та зовнішніх аудитів»  призначена для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 271 «Річковий та морський  транспорт» спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами».

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення штурманів, штурманів далекого плавання, а також капітанів далекого плавання з головними вимогами перевірок державного портового нагляду, основними зауваженнями, що можуть бути присутніми на борту кожного судна та методи їх запобігання.