Оглядові лекції надають можливості напам'ятати здобувачам вищої освіти основні теоретичні відомості з дисципліни "Навігаційні інформаційні системи". Більше лекційного матеріала надано у конспекті лекцій відповідного курсу. Для отримання позитивного статусу проходження оглядових лекцій потрібно мати результат більш ніж 60%. Вибір правильних відповідей може бути множинний!