Курс дисципліни «Основи охорони праці та охоронні заходи на судні» передбачає вивчення законодавства України з охорони праці і організації служби безпеки праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії, а також придбання практичних навичок надання долікарської допомоги та використання засобів пожежогасіння, Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (STCW) закріплює міжнародні норми підготовки та дипломування моряків і несення вахти, і передбачає положення, що забезпечують, щоб моряки на суднах були належним чином навчені і підготовлені, мали достатній досвід, навички та кваліфікацію, відповідали вимогам щодо роботи, віку, стану здоров'я та були придатні до виконання своїх обов'язків таким чином, який забезпечує охорону людського життя і збереження майна на морі, а також захист морського середовища.
Fast translate
Icon translate